செவ்வாய், 5 ஜூன், 2012

பொறுப்பு வரையறுக்கபட்ட கூட்டாண்மை (limited liability partnership )


Limited liability partnership (LLP) ஒரு அறிமுகம் ஒரு பொறுப்பு வரையறுக்கபட்ட கூட்டாண்மை (limited liability partnership )(LLP) என்பது கூட்டுவாணிகம் மற்றும் கூட்டாண்மைக்குரிய அமைப்புமுறைகளின் ஒன்றாகும். இந்திய நாட்டின் அதிகார எல்லைகளின் பெரும்பான்மை சட்டத்தில் தொழில் நிறுவனத்தின் சட்ட வடிவமான இது அதன் உரிமையாளர்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பை வழங்குகிறது. பெரும்பாலும் தவறாக (நிறுமத்திற்க்கு பதிலாக) "வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு பெருநிறுமம்" என அழைக்கப்படும் சேர்க்கைத் தொழில் உட்பொருளான இது பெருநிறுமம் மற்றும் கூட்டாண்மை (எவ்வளவு உரிமையாளர்கள் உள்ளனர் என்பதைப் பொருத்து) இரண்டையும் முடிவான தனிச்சிறப்புப் பண்பாகக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த LLP என்பது ஒரு தொழில் உட்பொருளாக இருந்தாலும் அது ஒரு கூட்டுருவாக்கப்படாத கழகத்தின் வகையாகும். மேலும் இது ஒரு பெருநிறுமம் அன்று. இது ஒரு கூட்டாண்மை மற்றும் பெருநிறுமம் இரண்டிற்கும் உள்ள முதன்மையான பண்பு வரையறுக்கப்பட்ட கடப்பாடு ஆகும். மேலும் பெருநிறும்ம் மற்றும் கூட்டாண்மை இரண்டிற்கும் உள்ள முதன்மையான பண்பு இருப்பு ஆகும். இது பெரும்பாலும் கூட்டுநிறுவனத்தைக் காட்டிலும் மிகவும் இணக்கமானதாக உள்ளது. மேலும் இது ஒற்றை உரிமையாளரைக் கொண்டிருக்கும் நிறுவனங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக உள்ளது.

1.பொறுப்பு வரையறுக்கபட்ட கூட்டாண்மை (limited liability partnership )என்பதன் கருத்துரு 1.ஒரு LLP என்பது ஒரு பெரு வியாபார நிறுமத்திற்கு மாற்றானது ஆனால் அதே சமயத்தில்இந்த LLP ஆனது ஒருபெரு வியாபார நிறுமத்தின் நன்மைகளும் ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் நெகிழ்வுதன்மைகளும் தன்னகத்தே கொண்டது 2 ஒரு LLP யிலிருந்து அதனுடைய கூட்டாளிகள் ஒருசிலர் விலகினாலும் ஒரு சிலர் சேர்ந்தாலும் அந்த LLPக்கூட்டாண்மை நிறுவனம் கலைக்கபடமாட்டாது தொடர்ந்து அது ஒரு பெரு வியாபார நிறுமத்தை போன்று நிலைத்த தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் மேலும் இந்த LLP கூட்டாண்மை நிறுவனமானது தன்பெயரில் ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ளவும் சொத்துகளை தன்பெயரில் வைத்திருக்கவும் உரிமையை தன்மையை கொண்டது ஆகும் 3 ஒரு LLP ஆனது சட்டபடியான தனிஉருவும் தனித்தன்மையும் கொண்டதாகும் ஒரு LLP ஆனது அது தன்னகத்தே கொண்டிருக்கும் சொத்தின் அளவிற்கு ஏற்ப பொறுப்பை ஏற்கும் தன்மை கொண்டதாகும் ஆயினும் அதனுடைய கூட்டாளிகளின் பொறுப்பானது ஒரு வியாபார நிறுமத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு இருப்பதை போன்று வரையறுக்கபட்டதாகும் 4ஒரு LLP-யில் தனிப்பட்ட அல்லது அனுமதியற்ற மற்ற கூட்டாளிகளின் செயல்களினால் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு எந்தவொரு கூட்டாளியும் பொறுப்பாக மாட்டார்.அதாவது மற்ற கூட்டாளிகளால் சேர்ந்து எடுக்கபட்ட தவறான வியாபார முடிவுகளினாலும் அல்லது தவறான செயலினாலும் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு தனிப்பட்ட கூட்டாளிகள் பொறுப்பாக மாட்டார் அவர்களுக்கு இதன்மூலம் சட்டபடியான பாதுகாப்பு அளிக்கபடுகின்றது 5 கூட்டாளிகள் தங்களுக்குள் அல்லது கூட்டாளிகள் LLPஉடன் சேர்ந்தும் தங்களுக்குள் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வதை இந்த LLPஆனது அனுமதிக்கின்றது ஆயினும் இதனால் ஏற்படும் இழப்பை இந்த LLPயின் தனித்தன்மையினால் ஏற்படும் மற்ற பொறுப்புகள் எதுவும் மாற்றபடமாட்டாது மேற்கண்ட கூற்றுகளின் அடிப்படையில் ஒரு LLP ஆனது ஒரு வியாபார நிறுமத்தின் கட்டமைவுகளும் ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் கட்டமைவகளும் ஒருங்கிணைக்கபட்ட புதியதொரு கூட்டாண்மை நிறுமம் ஆகும் அதாவது ஒரு LLP ஆனது மேம்பட்ட தொரு கூட்டாண்மையும் ஒரு வியாபார நிறுமும் சேர்த்து உருவாக்கிய புதிய கூட்டண்மை நிறுமமாகும்

2.ஒரு LLPஇன் கட்டமைவு ஒரு LLP என்பது ஒரு கூட்டுநிறுவன அமைப்பாகும் இது அதன் கூட்டாளிகளிடமிருந்து வேறுபட்ட தனிப் பட்ட உருகொண்ட சட்டஅமைப்பாகும் இது நிரந்தர நிலைத்தன்மை கொண்டதாகும் அதாவது பெருநிறுமத்தை போன்று கூட்டாளிகள் விலகினாலும் சேர்ந்தாலும் இதன் செயல் நிலையான தன்மை கொண்டதாகும்

பதிவுகளை உடனுக்குடன் மின்னஞ்சலில் பெற

கருத்துகள் இல்லை: