சனி, 17 ஆகஸ்ட், 2019

பெரிய கோடீஸ்வரனும் மூன்று பிச்சைகாரர்களும்


ஊரில் நல்ல இரக்ககுணமுள்ள கோடீஸ்வரன் ஒருவன் இருந்தான். மூன்று பிச்சைக்காரர்கள் அந்த கோடீஸ்வரனிடம் உதவிக்காக அணுக நினைத்தனர். முதல் பிச்சைகாரன் கோடீஸ்வரனிடம் சென்று : "ஐயா! தயவுசெய்து எனக்கு பத்து ரூபாய் மட்டும் பிச்சை கொடுங்கள் ஐயா!." என கோரினான். இந்தமுதல்பிச்சைகாரனின் கோரிய தோரணையை கண்டு அந்த கோடீஸ்வரன் மிகவும் அதிர்ச்சியடைந்தான். "என்ன! நான் உன்னிடம் கடன்பட்டிருப்பதைப் போல பத்து ரூபாய் கொடுங்கள் என என்னிடம் கோருகின்றாய்! நான் என்ன உனக்கு கடனாளியா? உனக்கு எவ்வளவு தைரியம்? ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு பத்து ரூபாய்தான் என்னால் கொடுக்க முடியுமா! , நான் அவ்வளவு கேவலமாக போய்விட்டேனா ! இந்தா ஐந்து ரூபாய் இதனை எடுத்துக்கொண்டு தூரஓடிபோஇங்கு திரும்பவும் வராதே!" என்று அந்த கோடீஸ்வரன் ஐந்து ரூபாயை மட்டும் கொடுத்து பிச்சைகாரனை விரட்டிஅடித்தான். அந்த முதல் பிச்சைகாரன் ஐந்து ரூபாயை மட்டும் அந்த கோடீஸ்வரனிடமிருந்து வாங்கிகொண்டு சென்றான். அடுத்தஇரண்டாவது பிச்சைக்காரன்அதே கோடீஸ்வனிரிடம் சென்று: "ஐயா! நான் கடந்த பத்து நாட்களாக உணவில்லாமல் பட்டினியாக இருக்கின்றேன் . தயவுசெய்து நான் சாப்பிடுவதற்கு ஏதாவது உதவுங்கள்ஐயா." எனக்கோரினான் அதனைதொடர்ந்து"உனக்கு எவ்வளவு வேண்டும்?" என அந்த கோடீஸ்வரன் இரண்டாவது பிச்சைகாரனிடம் கேட்டான்.அதற்கு இரண்டாவது பிச்சைகாரன்"நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் போதும் ஐயா" என பதிலளித்தான். அதனைதொடர்ந்து அந்த கோடீஸ்வரன்", இந்தா நூறு ரூபாய் . குறைந்தது மூன்று நாட்களுக்கு நல்ல உணவைக்சாப்பிடுவதற்குஇது போதுமானதாகும்." என இரண்டாவது பிச்சைக்காரனுக்குஅவன் கேளாமளேயே நூறு ரூபாயைகோடீஸ்வரன் வழங்கினான் அந்தநூறுரூபாயை மட்டும் பெற்றுகொண்டு இரண்டாவது பிச்சைகாரன் அங்கிருந்து சென்றான். மூன்றாவது பிச்சைக்காரன்அதே கோடீஸ்வரனிடம் வந்து. "ஐயா, உங்களுடைய உன்னத குணங்களையும் தயாளகுணங்களையும் பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன், அதனால், உங்களை என்னுடைய வாழ்நாளில் ஒருமுறையாவது நேரில் பார்க்கவேண்டும் என்ற பேராவலுடன் நான் உங்களைப் பார்க்க வந்திருக்கிறேன். இதுபோன்ற தொண்டு மனப்பான்மை உடையவர்கள் நிச்சயமாக நாம் வாழும் இந்த பூமியில் காண்பது மிகவும் அரிதிலும் அரிது ஐயா" என்று கோடீஸ்வரனை மிகவும் புகழ்ந்து கூறினான்.அவ்வாறான சொற்களை பிச்சைகாரனின் வாயிலிருந்து வந்ததும் மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்றகோடீஸ்வரன்"தயவுசெய்து இந்த நாற்காலியில் உட்காருங்கள் ஐயா" என்று கோடீஸ்வரன் மூன்றாவது பிச்சைகாரனிடம் கூறி தன்னுடைய வீட்டிலுள்ள நாற்காலியில் அமரச்செய்தான்.மேலும் "நீங்கள் மிகவும் சோர்வாகத் தோன்றுகிறீர்கள். தயவுசெய்து வயிறார இந்த உணவை சாப்பிடுங்கள்" என மூன்றாவது பிச்சைக்காரனுக்கு போதுமான உணவை கோடீஸ்வரன் வழங்கினான். மூன்றாவது பிச்சைகாரன் உணவு உண்ட பின்னர் " ஐயா நான் உங்களுக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இப்போது கூறுங்கள்" என மிகப்பணிவுடன் அந்த மூன்றாவது பிச்சைகாரனிடம் கோடீஸ்வரன் கோரினான். "ஐயா நான் ஒரு சிறந்த நபரைச் சந்திக்க மட்டுமே வந்தேன். ஆனால் நீங்களோ ஏற்கனவே எனக்கு வயிறார உணவைவழங்கிவிட்டீர்கள்.இதைவிட உங்களிடமிருந்து வேறு என்னஎனக்கு தேவை? அதைவிடநீங்கள் ஏற்கனவே என்னிடம் அசாதாரணஅன்பினை காட்டியுள்ளீர்கள் அதுவேபோதும் ஐயா!" எனமூன்றாவது பிச்சைகாரன்கூறியதும் மிகவும் மனம் குளி ர்ந்து" ஐயா உங்களைபோன்ற நபர்கள் நண்பர்களாக எனக்கு அருகில் எப்போதும் இருக்கவேண்டும் அதுவே என்னுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் " என்ற வேண்டுகோளுடன் தன்னுடன் இருக்கும்படிமிகவும் கெஞ்சினான், தொடர்ந்து அந்த மூன்றாவது பிச்சைகாரனுக்காக ஒரு நல்ல வீட்டைக் கட்டிகொடுத்து அதில், அவனது வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்வதற்கு தேவையான பொருட்களை வழங்கி பிச்சைகாரனைகோடீஸ்வரன் நன்கு கவனித்துகொண்டான் பொதுவாக நாம் எவ்வாறு மற்றவர்களை அனுகுகின்றோமோ அதற்கேற்பவே உதவியும் மரியாதையும் கிடைக்கும் என தெரிந்து கொள்க

புதன், 14 ஆகஸ்ட், 2019

குரங்கும் மரத்தாலான ஆப்பில் பழமும்


காட்டில் குரங்கு ஒன்று வாழ்ந்துவந்தது அது பசியெடுத்தால் தேவையானஅளவு மரங்களில் காய்த்து தொங்கிய பழங்களை பசியாற பறித்து தின்றபின்னர் ஓய்வெடுத்துகொள்ளும் பின்னர் மீண்டும் பசிஎடுத்தால் மீண்டும் பசியாற தேவையான அளவு பழங்களைபறித்து தின்றபின்னர் ஓய்வெடுத்துகொள்ளும் இவ்வாறு அதனுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையானது சென்று கொண்டிருக்கம்போது ஒருநாள்அந்த காட்டிலிருந்த குரங்கு தவறுதலாக மக்கள் குடியிருக்கும் நகரத்திற்கு வந்து சேர்ந்தது அங்கு ஒருவீட்டி்ல கண்ணைகவரும் வகையில் அழகான ஆப்பில் பழங்கள் குவியலாக இருந்ததைபார்த்ததும்பேராசையினால் அந்த குரங்கானது தன்னுடைய கைகளில்அனைத்து ஆப்பில் பழங்களையும் அள்ளி எடுத்திட முயன்று முடியாமல் முடிவில் ஒன்றை மட்டுமே எடுத்துகொண்டு காட்டிற்கு ஓடியது காட்டில் இந்த வண்ணமயமான ஆப்பிலை பார்த்த மற்ற குரங்குகள் அந்த ஆப்பில் பழத்தை அபகரித்திட துரத்திகொண்டு வந்தன உடன் இந்த குரங்கு மற்ற குரங்குகளுக்கு கிடைக்காமல் வெகுதூரத்திற்கு ஓடியது சிறிதுதூரம் சென்றபின்னர் தன்னை யாரும் பின்தொடரவில்லை என்பதை உறுதிசெய்து கொண்டு தான் கொண்டுவந்த ஆப்பில் பழத்தை கடித்து தின்னலாம் என கடிக்க முற்பட்டபோது ஐயோபாவம் அந்த ஆப்பில் பழமானது வண்ணம் பூசப்பட்டமரத்தால் செய்யப் பட்டதாகும் அதனால் அந்தகுரங்கினுடைய பற்களுக்குதான் வலி ஏற்பட்டதே தவிரஎவ்வளவு முயன்றும் பசியாற கடித்து தின்னமுடியவில்லை மீண்டும் பசிஎடுத்ததால் மீண்டும் முயன்றும் கடித்து தின்ன முடியவில்லை சரி வேறுஏதாவது பழமரங்கள் அருகில் உள்ளதாவென தேடிபார்த்தபோது அருகில் பல்வேறு பழமரங்களில் பழங்கள் காய்த்து தொங்கின அந்த மரங்களில் ஏறி அவைகளையாவது பறித்து தின்றுபசியாறலாம் என்றால் கையிலுள்ள தின்னமுடியாத ஆப்பில் பழத்தை தரையில் வைத்தால்தான் அந்த பழமரங்களில் ஏறமுடியும் என்ற நிலையில் ஆப்பில் பழத்தை கீழே வைத்திட்டால்வேறு யாராவதுதான் மரத்தில் ஏறிஇறங்குவதற்குள் எடுத்து தின்றுவிட்டால் என்ன செய்வது என பேராசையினால் அதனை தரையில் வைத்திடமுடியாமல் மரத்திலும் ஏறமுடியாமல் பசியோடு தவித்தது நேரம் ஆக பசி அதிகமாகி கொண்டேயிருந்தது அதனோடு கையில் தொடர்ந்து அந்த கடித்து தின்னமுடியாத ஆப்பில் பழத்தை வைத்து கொண்டிருப்பதால் கைகளுக்கு அதிக வலிஏற்பட்டு தரையில் அந்த ஆப்பில் பழத்தை வைக்கவும் முடியாமல் தின்னவும் முடியாமல் தவிக்கவேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது இதற்குமேல் பசிதாங்கமுடியாத நிலையில் அந்த கடித்துதின்னமுடியாத ஆப்பில் பழத்தை தரையில் வைத்துவிட்டு அருகில்இருந்த மரத்தில் ஏறி தேவையானஅளவு வேறு பழங்களைபறித்து தின்று பசியாறியது இதேபோன்றே நாமும்நம்முடைய பேராசையினால் தேவையற்ற பயனற்றபல்வேறு எண்ணங்களையும் கருத்துகளையும் நம்முடைைய மனதில் வலிய சேர்த்து வைத்துகொண்டு பயன்படுத்தமுடியாமல் அல்லலுறுகின்றோம் முதலில் அவற்றை அறவே ஒதுக்கிவைத்துவிட்டு வாழ்வில் வெற்றிபெறுவதற்கு உதவிடும் ஆக்கபூர்வமான நல்ல பயனுள்ள கருத்துகளை மட்டும் மனதில் கொள்க என பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது

சனி, 10 ஆகஸ்ட், 2019

நேர்மையான பெண்குழந்தை


இளம்வயது தொழிலதிபர் ஒருவர்தங்களுடைய மகிழ்வுந்தில் குடும்பத்தாருடன் அடுத்து இருந்த நகரத்திற்கு சென்று வீட்டிற்கு திரும்பிவந்து கொண்டிருந்தார் அவர்களுடையவீடு இன்னும் நான்கு அல்லது ஐந்து கிலோமீட்டர் இருக்கும்போது தங்களுடையவீட்டிற்கு இந்தமாதத்திற்கு தேவையான மளிகை பொருட்களை வாங்கி கொண்டு செல்லலாம் என ஒரு பெரிய கடையின் வாயிலில் வண்டியை நிறுத்தம் செய்து குடும்ப உறுப்பினர் அனைவரும் அந்த கடையின் உள்ளே சென்று மளிகை பொருட்களை வாங்கிகொண்டு மீண்டும் தங்களுடைய மகிழ்வுந்தில் ஏறி வீடு திரும்பினர் தங்களுடைய வீட்டில் வண்டியைவிட்டு இறங்குவதற்கு குடும்பஉறுப்பினர் அனைவரும் தயாராகும் போது அவர்களுடைய சிறிய பெண்குழந்தையானதுமளிகை பொருட்கள் வாங்கிய அந்த கடையில் சிறிய சாக்லேட் பை ஒன்றினை கையிலெடுத்துவைத்திருந்தது அதற்கான தொகைகடைக்கு வழங்கப்படவில்லை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே வந்த அந்த பெண்குழந்தையானதுஅப்போதுதான் ஞாபகம் வந்து அப்பா அப்பா இந்த சாக்லேட்டிற்கான ரூபாயை அந்த கடைகாரருக்கு தரவில்லையே கண்டிப்பாக அதற்கான ரூபாயை கடைக்காரருக்கு கொடுத்துவிடவேண்டும் அப்பா என கூறியது அந்த சாக்லேட்டிற்கான விலை பத்து ரூபாய் மட்டுமே இருக்கும் அதனால் அதற்காக மீண்டும் அவ்வளவு தூரம் வண்டியில் செல்வதா வேண்டாமாஎன தடுமாறி நின்றபோது வேண்டுமானால் நான் நடந்தே போய் இதற்கான பணத்தை அந்த கடைக்காரருக்கு கொடுத்துவிட்டு வந்துவிடவா அப்பா எனஅவர்களுடைய பெண்குழந்தை கூறியதும் அந்த இளம் தொழிலதிபர் தன்னுடைய பெண்குழந்தையின் நேர்மையை கண்டு மனம் நெகிழ்ந்து மகிழ்வுந்தை வீட்டு கீழிறங்காமல் அப்படியே கடைக்கு திரும்பி சென்றனர் அங்கு கடைக்கு சென்று அந்த கடைகாரரிடம் அந்த குழந்தையானது மாமா உங்களுக்கு பணம் கொடுக்காமல் தவறுதலாக இந்த சாக்லேட் பையை எடுத்து சென்றுவிட்டேன் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் இந்தாருங்கள் அந்த சாக்லேட் பைக்கான தொகை என தன்னுடைய கையிலிருந்த பத்துரூபாயைஅந்த கடைக்காரருக்கு கொடுத்தது உடன்அந்த கடைக்காரர் அந்த பெண்குழந்தையின் நேர்மையை மெச்சி இந்தபெண்குழந்தையின் நேர்மையை அந்த கடைக்கு வந்த அனைவருக்கும் தெரியுமாறு அறிவிப்பு செய்தார் அதுமட்டுமல்லாமல் அந்த நகரத்தின் சிறந்த குழந்தையாக அந்த ஆண்டு அந்த பெண்குழந்தை தெரிவுசெய்யப்பட்டது சாக்கலேட்பைக்கான தொகை கொடுத்துவிட்டதால் அந்த இளம் தொழிலதிபர்குடும்ப உறுப்பினர்அனைவரும் நிம்மதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வீடுசென்று சேர்ந்தனர்

சனி, 3 ஆகஸ்ட், 2019

கொத்தனாரும் மேற்பார்வையாளரும்


நகர்புறத்தில் அடுக்குமாடி கட்டுவதற்கான பணிகள் நடைபெற்றுகொண்டிருந்தன. அங்கு மேல் தளத்திலிருந்து அந்த அடுக்குமாடி கட்டுவதை மேற்பார்வையிடும் மேற்பார்வையாளர் உடனடியாக ஏதோவொரு முக்கியமான பணியை செய்யுமாறு கூறுவதற்காக கீழ்தளத்தில் பணி செய்து கொண்டிருக்கும் கொத்தனார் ஒருவரை பெயரிட்டுஅழைத்தார் பல்வேறு பணிகளினால்உருவாகும் ஓசையினால் அந்த கொத்தனாரும் மேற்பார்வையாளரின் அழைப்பை கவணிக்காமல் தன்னுடைய பணியை செய்துகொண்டிருந்தார் இரண்டு மூன்றுமுறை கொத்தனாரின் பெயரை மேற்பார்வையாளர் அழைத்தும் எதற்குஅழைத்தார்கள் என அந்த கொத்தனார் திரும்பிகூட பார்த்திடாமல் இருந்ததை தொடர்ந்து மேற்பார்வையாளர் தன்னுடைய பையிலிருந்து நூறுரூபாய் தாள் ஒன்றினை எடுத்து அதே கொத்தனாருக்கு அருகில் விழுமாறு விட்டெறிந்தார் இப்போது அந்த கொத்தனார் இன்று படம் பார்ப்பதற்கான செலவிற்கு ஆயிற்றுஎன அருகில்வந்து விழுந்த ரூபாய்தாளினை எடுத்து தன்னுடைய பையில் வைத்து கொண்டு தொடர்ந்து தன்னுடைய பணியை செய்து கொண்டிருந்தார் மீண்டும் மற்றொரு நூறு ரூபாய் தாளினை அந்த மேற்பார்வையாளர் கொத்தனாரை நோக்கி வீசினார் மீண்டும் ஆகா அருமை படம் பார்க்க செல்லும்போது நல்லஉணவகத்தில் இன்று நன்றாக சாப்பிட்டு செல்வதற்காயிற்று என அந்த கொத்தனார் தன்னருகில்வந்து விழுந்த ரூபாய் தாளினை எடுத்து தன்னுடைய பையில் வைத்து கொண்டு மீண்டும் தொடர்ந்து தன்னுடைய பணியை செய்து கொண்டிருந்தார் அதனால் எரிச்சலுற்ற மேற்பார்வையாளர் சிறு கல்லை எடுத்து அந்த கொத்தனாரின் தலையின்மீது படுமாறு விட்டெறிந்தார் அந்த கல்லும் மிகச்சரியாக அந்த கொத்தனாரின் தலையில் விழுந்தவுடன் சுரீர் என வலிஉருவானதை தொடர்ந்து அந்த கொத்தனார் அந்த கல்வந்த வழியை அன்னாந்து பார்த்தார் அப்போதுதான் மேற்பார்வையாளர் அவரை மேல்தளத்திற்கு வருமாறு அழைத்ததைதொடர்ந்து மேல் தளத்திற்கு சென்றார் மனிதர்களில்பெரும்பாலோனோர் இதேபோன்று நம்முடைய வாழ்க்கைபாதையில் நமக்கு கிடைக்கும் பல்வேறு நன்மைகளை யார்செய்தார்என பார்த்து அவர்களுக்கு நன்றிகூற மாட்டோம் ஆனால் நமக்கு ஏதேனும் சிறியஅளவில் தீங்கு ஏற்பட்டால் உடனடியாக நாம் அதனை கவணத்தில் கொண்டு அதனை ஏற்படுத்தியவரை அடையாளம் கண்டு அவர் நம்மைவிட பலசாலியாக இருந்தால் அவர்களுடன் மேலும் நமக்கேன் வம்பு என தாண்டி சென்றிடுவோம் ஆனால் நம்மைவிட பலமற்றவர்களெனில் அவர்களைஉண்டு இல்லையென ஒரு வழி செய்தபின்னர் வேறு எந்தவொருபணியை செய்யதுவங்கிடுவோம் இதுவே மனிதனின் இயல்பான குணமாகிவிட்டது அதற்கு பதிலாக தவறுதலாக கூட இவ்வாறு ஏற்ட்டிருக்கும் என மன்னித்து செல்வதுதான் சுமுகமாக வாழ்வதற்கான வழியாகும் என செயல்படுக மேலும் நமக்கு நன்மை செய்பவரை யாரென அறிந்து அவர்களுக்கு நன்றி சொல்வது நம்மீது மதிப்பு அதிகமாக்குவதற்கு ஏதுவாகும் அதனால் நமக்கு மேலும் உதவி தயங்காமல் கிடைக்க ஏதுவாகிவிடுமல்லவா

சனி, 27 ஜூலை, 2019

கல்லால்அல்லது உலோகத்தால உருவாக்கப்பட்ட சிலையானது நம்முடைய கோரிக்கையை எவ்வாறு நிறைவேற்றமுடியும்


நானும் எங்களுடைய சிறிய மகளும் கோயில் ஒன்றிற்கு சென்றோம் கோயிலின் முகப்பிற்கு சென்றபோது உண்மையான சிங்கம் ஒன்று நம்மை நோக்கி பாய்ந்து வருவதை போன்றிருந்த அந்த கோவிலின் தூனிலிருந்த சிற்பத்தை பார்த்த எங்களுடைய சிறியமகள் அப்பா அப்பா சிங்கம் ஒன்று நம்மை அடித்து சாப்பிடவருகின்றது அதனால் வாருங்கள்நாம் கோயிலிற்குள் போகாமல் வெளியே ஓடிவிடலாம் என கத்தி கூச்சலிட்டாள் மகளே அது உண்மையான சிங்கம் அன்று சிங்கம் போன்ற சிலைதான் அதற்குஉயிரில்லை நம்மை ஒன்றும் அடித்து கொல்லாது பயப்படாமல் வா நாம் இந்த கோயிலின் உள்பகுதிக்கு செல்வோம் என ஆறுதல் கூறி பயத்தை போக்கியபின்னர் கோவிலின் உட்பகுதிக்கு சென்றோம் அப்போது எங்களுடைய மகள் அதெல்லாம் சரியப்பா இதுஅது சிலைதான் அதனால் உண்மையான சிங்கம் போன்று நம்மை எதுவும் செய்யாது என கூறுகின்றீர் ஆனால்இந்த கோயிலின் உட்புறம் இருக்கின்றதே கடவு சிலைள் அதுவும் சிலைதானே அதுமட்டும் எப்படி நம்முடைய குறைகளனைத்தையும் தீர்த்து வைக்கமுடியும் என பதில் கேள்வி கேட்டவுடன் எங்களுடைய சிறிய மகளின் கேள்விக்கு என்னால் பதில் பேசமுடியாமல் நின்றுவிட்டேன் அதுவும் உண்மைதானே நட்ட கல்லை சுற்றியே நான்கு பூக்களை வைத்திட்டால் சுற்றிசுற்றி வந்து சாமி சாமி என கும்பிடுவர் நட்டகல்லும் பேசுமோ நாதன் உன்உள்ளிருக்கையில் என முன்டாசு கவிஞர் பாரதியார் கூறிசென்றார் நாம் முயன்று நம்முடைய செயல்களை செய்திடாமல் கல்லால்அல்லது உலோகத்தால உருவாக்கப்பட்ட சிலையானது நம்முடைய கோரிக்கையை எவ்வாறு நிறைவேற்றமுடியும்

சனி, 20 ஜூலை, 2019

தர்பூசனி பயிரிட்ட விவசாயியும் கிராமத்து சிறுவர்களும்


ஒரு கிராமத்தில் ஒரேயொரு விவசாயிமட்டும் கோடைகாலத்தில் பயன்படும் தர்பூசனியை தன்னுடைய நிலத்தில் பயிரிட்டிருந்தார் அவருடைய விளைநிலம் முழுவதும் தர்பூசனிபழம் பழுத்திருந்தன ஆயினும் சிறுவர்கள் அவர் இல்லாத நேரத்தில் அவருடைய கொல்லைக்கு வந்து தர்பூசனி பழத்தை அறுத்து சாப்பிட்டு சென்றனர் இதனை எவ்வாறு தடுப்பது என சிந்தித்து கடைசியாக எச்சரிக்கை இந்த கொல்லையில் விளைந்த தர்பூசனி பழத்தில் ஒன்றுமட்டும் சயினைடு விசம் கலந்தது என்ற அறிவிப்பு பலகை ஒன்றினை கட்டி தொங்கவிட்டு சென்றார் அதன்பின்னர் அந்த கிராமத்து சிறுவர்கள் தர்பூசனி பழத்தை அறுத்து சாப்பிடலாம்என அங்கு வந்தபோது இந்த எச்சரிக்கை பலகையை கண்டவுடன் ஒரே ஓட்டமாக ஓடிவிட்டனர் ஆயினும் ஒரு சிறுவன் மட்டும் சிறிது நேரம் ஆலோசித்து அதே அறிவிப்பு பலகையில் ஒன்றன்று இரண்டில் மட்டும் சயினைடு விசம் கலந்தனவாகும் என எழுதி வைத்து விட்டு சென்றான் அதன் பிறகு அந்த விவசாயி திரும்ப வந்து இந்த எச்சரிக்கையை பார்த்தவுடன் ஐயய்யோ என்னுடைய கொல்லையில் விளைந்த தர்பூசனி பழம் எதையும் பறித்து விற்கமுடியாது போய்விட்டதே என தலையில்கைவைத்து கொண்டு உட்கார்ந்துவிட்டான்

சனி, 13 ஜூலை, 2019

மனதினை தொந்திரவு எதுவும் செய்திடாமல்அமைதியாக இருந்தால் மனதும் தானாகவே தெளிவாகி விடும்


கௌதம புத்தர் தன்னுடைய சீடர்களுடன் அடுத்தகிராமத்திற்குசென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது கோடைகாலமாதலால்அதிக தாகமாக இருந்தது அதனால்தன்னுடைய சீடர்களுள் ஒருவனிடம் அருகில் ஓடிகொண்டிருந்த ஓடையில் தண்ணீரை மண்பாத்திரத்தில் முகர்ந்து கொண்டுவருமாறு கோரினார் அந்த சீடன் ஓடைக்கு சென்று தண்ணீரை கொண்டுவராமல் திரும்பி வந்தான் ஏன்என வினவினார் "ஐயா அங்கு ஒருசிலர் குளித்து கொண்டும் துனிகளை துவைத்தும் கொண்டும் இருப்பதால் கலங்களாக உள்ளது அதனை குடிக்க முடியாது" என பதில் கூறினான் சரி என சிறிதுநேரம் அருகிலிருந்த ஆலமரநிழலில் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்தார் சிறிதுநேரத்திற்கு பின்னர் "ஓடையில் யாரும் இல்லை இப்போது சென்று தண்ணீர் கொண்டுவா" என கட்டளையிட்டார் சீடனும் மண்பாத்திரத்தில் தண்ணீர் கொண்டுவந்து புத்தருக்கு கொடுத்தான் "இப்போது கலங்களாக இல்லாமல் ஓடையின் தண்ணீர் தெளிவாக இருக்கின்றது" என சீடன் கூறினான் "அந்த ஓடையின் தண்ணீர் தெளிவடைந்து செல்வதற்கு நீ ஏதாவது முயற்சி செய்தாயா" என வினவினார் புத்தர் .சீடன் "நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை ஆட்கள் போகும் வரை சிறிது நேரம் காத்திருந்தேன்" என பதிலிருத்தான் சீடன்.அதேபோன்றே மனதினை தொந்திரவு எதுவும் செய்திடாமல்அமைதியாக இருந்தால்தானாகவே தெளிவாகி விடும் என அறிவுறுத்தினார்