வியாழன், 22 ஆகஸ்ட், 2013

பிரச்சினை என்னவென்று அதன் அடிப்படையை தெரிந்து கொள்ளாமலேயே தவறான முடிவை எடுத்துவிடுகின்றோம்     புதியதாக கணினியின் மென்பொருள் அறிவியல் பட்டம் பெற்ற ஒரு மாணவன்  பிரபலமான கணினிமென்பொருள் மேம்படுத்தும் ஒரு நிறுவனத்தின் நிரல் தொடர்கட்டளை எழுதிடும் வல்லுநர் பணியில் சேருவதற்கான நேர்முகத்தேர்வில் கலந்து கொண்டபோது அந்நிறுவனத்தின் வயது முதிர்ந்த தேர்வாளர் தம்பி!  நீ கணினி மென்பொருளின் தருக்கமுறைமை பற்றி நல்ல அறிவு பெற்றிருக்கின்றாயா ? “ என வினவியபோது  அதிலென்ன சந்தேகம் ஐயா!” என பதிலிருத்தான் அப்படியானால் சரி! நான் புதிர்  ஒன்றை கூறுகின்றேன் அதற்கான விடையை மிகச்சரியாக கூறுகின்றாயா?  என பார்த்தபின்னரே உன்னை இந்த நிறுவனத்தில் பணிக்கு எடுப்பது பற்றி முடிவுசெய்யமுடியும் எனக்கூறினார்.
 1தொடர்ந்து  இரு தொழிலாளர்கள் ஒரு கொதிகலணின் புகைபோக்கியிலிருந்து இறங்கி வந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் முகத்தில் கரியும் சாம்பலும் படிந்திருந்தது மற்றொருவர் முகம் அவ்வாறு  எதுவும் படியாமல் சுத்தமாக இருந்தது  இருவரில் யார் முகத்தினை கழுவி தூய்மை  செய்வார் என அந்த தேர்வாளர் வினவினார்.
 உடன் நேர்முகத்தேர்வில் கலந்து கொண்ட மாணவர் முகத்தில் கரியும் சாம்பலும் படிந்த தொழிலாளியேஎன பதிலிருத்தான்  தவறு!   முகத்தில்  கரியும் சாம்பலும் படியாத தொழிலாளியே, தன்னுடைய முகத்தினை  கழுவி தூய்மை  செய்வார் . ஏனெனில் முகத்தில்  கரியும் சாம்பலும் படிந்த தொழிலாளி எதிரில் உள்ள தொழிலாளியின் முகத்தை பார்க்கும்போது சுத்தமாக இருப்பதை அறிந்து நம்முடைய முகமும் சுத்தமாக இருக்கும் என எண்ணி விட்டுவிடுவார்.ஆனால், முகத்தில்  கரியும் சாம்பலும் படியாத தொழிலாளியானவர்  எதிரில்உள்ள தொழிலாளியின் முகத்தை பார்க்கும்போது அந்த  முகத்தில் கரியும் சாம்பலும் படிந்திருப்பதை கண்டு தன்னுடைய முகமும் அவ்வாறே இருக்கும் என எண்ணி தன்னுடைய முகத்தினை  கழுவி தூய்மை  செய்வார். எனக்கூறினார் அந்த தேர்வாளர். .  

   2ஐயா! வேறு ஒரு வாய்ப்பினை வழங்குங்கள் என அந்த மாணவன் கூறியபோது
 சரி! இரு தொழிலாளர்கள் ஒரு கொதிகலணின் புகைபோக்கியிலிருந்து இறங்கி வந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் முகத்தில் கரியும் சாம்பலும் படிந்திருந்தது மற்றொருவர் முகம் அவ்வாறு  எதுவும் படியாமல் சுத்தமாக இருந்தது  இருவரில் யார் முகத்தினை கழுவி தூய்மை  செய்வார் என இரண்டாவது முறை அந்த தேர்வாளர் வினவினார்.
  உடன் நேர்முகத்தேர்வில் கலந்து கொண்ட மாணவர் முகத்தில் கரியும் சாம்பலும் படியாத தொழிலாளியேஎன பதிலிருத்தான்
தவறு!   இருவருமே தத்தமது முகத்தினை  கழுவி தூய்மை  செய்வார்கள்  ஏனெனில்  முகத்தில்  கரியும் சாம்பலும் படியாத தொழிலாளியானவர்  எதிரில்உள்ள தொழிலாளியின் முகத்தை பார்க்கும்போது அந்த  முகத்தில் கரியும் சாம்பலும் படிந்திருப்பதை கண்டு தன்னுடைய முகமும் அவ்வாறே இருக்கும் என எண்ணி தன்னுடைய முகத்தினை  கழுவி தூய்மை  செய்வார் .அதனை கண்டு முகத்தில் கரியும் சாம்பலும் படியாத தொழிலாளியே தன்னுடைய முகத்தை கழுவி சுத்தபடுத்திடும்போது ,ஏன் நாமும் நம்முடைய முகத்தை கழுவி சுத்தபடபடுத்திடக்கூடாது? என அவரும் தன்னுடைய முகத்தினை கழுவி சுத்தபடுத்திகொள்வார் எனக்கூறினார் அந்த தேர்வாளர்.
 3 ஐயா! மற்றொரு வாய்பிபினை வழங்குங்கள் என அம்மாணவன் வேண்டியபோது மீண்டும் மூன்றாவது முறையாக   
இரு தொழிலாளர்கள் ஒரு கொதிகலணின் புகைபோக்கியிலிருந்து இறங்கி வந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் முகத்தில் கரியும் சாம்பலும் படிந்திருந்தது மற்றொருவர் முகம் அவ்வாறு  எதுவும் படியாமல் சுத்தமாக இருந்தது  இருவரில் யார் முகத்தினை கழுவி தூய்மை  செய்வார் என மூன்றாவது முறை அந்த தேர்வாளர் வினவினார்.
  உடன் நேர்முகத்தேர்வில் கலந்து கொண்ட மாணவர் இரண்டு தொழிலாளியுமே தங்களுடைய முகத்தினை கழுவி சுத்தபடுத்திகொள்வார்கள் என பதிலிறுத்தபோது
  தவறு!  இருவருமே தங்களுடைய முகத்தினை கழுவமாட்டார்கள். ஏனெனில்  முகத்தில் கரியும் சாம்பலும் படிந்திருக்கும் தொழிலாளி எதிரில் இருக்கும் தொழிலாளியின் முகம் தூய்மையாக  இருப்பதை பார்த்து தன்னுடைய முகமும் தூய்மையாக இருக்கும் என தன்னுடைய முகத்தை கழுவி சுத்தபடுத்திடமாட்டார்.   ஆனால் முகத்தில் கரியும் சாம்பலும் படியாத தொழிலாளி எதிரில் இருக்கும் முகத்தில் கரியும் சாம்பலும் படிந்த தொழிலாளியே தன்னுடைய முகத்தினை கழுவி சுத்தபடுத்தாதபோது நாம் மட்டும் ஏன் கழுவவேண்டும் என விட்டுவிடுவார் எனகூறினார். அன்த தேர்வாளர்.
4சரி! ஐயா! இறுதிவாய்ப்பாக  ஒரு கேள்வியை கேளுங்கள் ஐயா!” என அந்த மாணவன் வேண்டியபோது
  இரு தொழிலாளர்கள் ஒரு கொதிகலணின் புகைபோக்கியிலிருந்து இறங்கி வந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் முகத்தில் கரியும் சாம்பலும் படிந்திருந்தது மற்றொருவர் முகம் அவ்வாறு  எதுவும் படியாமல் சுத்தமாக இருந்தது  இருவரில் யார் முகத்தினை கழுவி தூய்மை  செய்வார் என இறுதியாக நான்காவதுமுறை அந்த தேர்வாளர் வினவியபோது
  என்னடாஇது ?எப்படி பதில் கூறினாலும் தருக்க முறையில் தவறு என வேறு பதிலையே இந்த தேர்வாளர் கூறுகின்றாரே எனத்தடுமாறி ஐயா இந்த கேள்விக்கான பதிலை என்னால் கூறஇயலவில்லை  நான் தருக்கஇயலில் கரைகண்டவன் அன்று ஒருமாணவன் மட்டுமே என மிகபணிவுடன்கூறியபோது
  அதனாலெனென்ன தம்பி!பரவாயில்லை ! ஒரு கொதிகலணின் புகை போக்கியில்இருந்து இருவர் இறங்கி வரும்போது எவ்வாறு ஒருவர்முகத்தில் மட்டும் கரியும் சாம்பலும் படிந்திருக்கும்? இருவர் முகத்திலுமே கரியும் சாம்பலும் படிந்திருக்கும்.என்ற அடிப்படை உண்மையை தெரிந்துகொள் . அதனால் முதலில் பிரச்சினை என்ன அதனுடைய அடிப்படையான இயல்பு, குணநலன் என்னவென தெரிந்து கொள் அதன்பின் தருக்கவியலை அதில்புகுத்தி அந்த பிரச்சினைக்கான விடையை கண்டுபடிக்க முயற்சிசெய் என விடை கொடுத்து அனுப்பினார் அந்த தேர்வாளர்.
   ஆம்,ஆம். நம்மில் பலரும்இதேபோன்றே எந்தவொரு நிகழ்வையும முழுவதுமாக அதனுடைய இயற்கை அமைவை பற்றியும் அந்நிகழ்வு ஏற்படுவதற்கான அடிப்படை  உண்மைகளை பற்றியும்  முழுவதும் தெரிந்து கொள்ளாமல் அரைகுறையாக அறிந்துகொண்டு தவறான முடிவெடுத்து நம்முடைய வாழ்வில் அல்லல்படுகின்றோம். என்பதே நிதர்சனமான உண்மையாகும்.

பதிவுகளை உடனுக்குடன் மின்னஞ்சலில் பெற

கருத்துகள் இல்லை: