திங்கள், 30 ஏப்ரல், 2012

2ஜிஅல்லது 3ஜிஅல்லது 4ஜி என்றால் என்ன?


தற்போது இந்தியாவில் 2ஜி என்பது மிகபிரபலமான செய்தியாகி விட்டது இந்த ஜி என்பது தொலைதொடர்பு நிறுவனங்கள் தங்களுடைய விளம்பரத்திற்காக வாடிக்கையாளர்களை கவருவதற்காக யன்படுத்தும் மிகபிரபலமான சொல்லாகும் உண்மையில் இந்த ஜி என்பது Generation என்ற சொல்லின் முதலெழுத்தாகும் அதாவது தொலைத் தொடர்புத் துறையில் 1ஜி, 2ஜி, 3ஜி, 4ஜி என்றால் முதலாவது தலைமுறை அலைக்கற்றை, இரண்டாவது தலைமுறை அலைக்கற்றை ,மூன்றாவது தலைமுறை அலைக்கற்றை, நான்காவது தலைமுறை அலைக்கற்றை என்ற சொற்களின் முதலெழுத்தாகும்

1ஜி தொலைபேசி:முதலாவது தலைமுறை அலைக்கற்றையானது 1980 ஆம் ஆண்டுகளில் வெளியிடபட்டது. மோட்டோரோலா டைனோடாக் தொலைபேசியானது இந்த முதலாவது தலைமுறை அலைக்கற்றையை சார்ந்த்ததாகும். இது மிகப்பெரிய உருவில் இருந்தது.இது வானொலி ஒலிபரப்பான சிற்றலை (AM ), மத்தியலை( FM), ஆகியவற்றிற்கு மட்டும் பயன்படுத்தபட்டது

2ஜிதொலைபேசி : இரண்டாவது தலைமுறை அலைக்கற்றையானது 1991 ஆம் ஆண்டுகளில் பின்லாண்டு நாட்டில் வெளியிடபட்டது இது வானொலி ஒலிபரப்பிற்கு மட்டும் பயன்பட்ட முதலாவது தலைமுறை அலைக்கற்றையைவிட மேம்பட்ட டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்துடன் செயல்படுமாறு வடிவமைக்கபட்டது அதனால் தற்போது நாம் பயன்படுத்திவரும் அனைத்து செல்லிடத்து பேசிகளும் இந்த வகையை சார்ந்ததாகும் ,பேச்சொலியுடன் உரையை செய்தியாக கொண்டுசெல்லவும் இணையத்தொடர்பிற்கும் இது பயன்படுகின்றது இதில் இணையத்தை தொடர்பு கொள்ளும்போது தொலைபேசியாக பயன்படுத்தமுடியாது அதாவது ஒருசமயத்தில் ஏதாவது ஒருசெயலைமட்டுமே செய்யமுடியும்

3ஜிதொலைபேசி இந்த மூன்றாவது தலைமுறை அலைக் கற்றையானது ஜப்பான் நாட்டில் 2001 ஆம் ஆண்டுகளில் வெளியிடபட்டது இதன் மூலம் பயனாளர் ஒருவர் இணையத்தில் உலாவரும்போதே தொலைபேசிமூலம் பேசமுடியும் அதாவது ஒரேசமயத்தில் இணையஉலாவலும் தொலைபேசியாக பேசவும் முடியும் அதுமட்டுமல்லாது இதன்மூலம் இணையஉலாவானது மிகவேகமாக நடைபெறுகின்றது

4ஜிதொலைபேசி இந்த நான்காவது தலைமுறை அலைக்கற்றையானது சமீபத்தில்2011 –ல் வெளியிடபட்டது இது மூன்றாவதுதலைமுறை அலைகற்றையின் மேம்படுத்தபட்டதாகும் அதாவது இணையஉலாவலின் வேகமானது ஒருநொடிக்கு 6 மெகாபிட் ஆகும் இணையத்தை மிகவேகஇணைத்திடவும் மிகைவேகத்தில் இணையஉலாவலை செய்யவும் து பயன்படுகின்றது இது அகல்கற்றையைவிட மிகைவேகமாக செயல்படுகின்றது

பதிவுகளை உடனுக்குடன் மின்னஞ்சலில் பெற

1 கருத்து:

telcan சொன்னது…

I have been using Telcan toll free numbers for over 3 years without any problem You may want to give them a try. I personally think that they provide the Toll Free Numbers.They have this on their website "will beat any price by 10%. Over 50 Features. 12 years in Business. Rated “A” by BBB (Better Business bureau)".