சனி, 14 ஏப்ரல், 2012

தேவையற்ற தொல்லையான விளம்பர குறுஞ்செய்திகளை தவிர்ப்பதெவ்வாறு

இந்தியாவில் தற்போது 50 கோடிக்குமேல் செல்லிடத்து பேசியை பயன்படுத்து கின்றனர் இதனால் செல்லிடத்து பேசிவழியாக குறுஞ்செய்திமூலம் விளம்பரமும் ஏராளமாக வெளியிடபடுகின்றன இந்தசெல்லிடத்து பேசிவழியாக குறுஞ்செய்தி விளம்பரத்தினால் பாதிக்காதவர்கள் யாருமே இல்லையென கூறிவிடலாம் அந்தஅளவிற்கு செல்லிடத்துபேசியின் இந்த குறுஞ்செய்தி விளம்பரங்களின் தொல்லை உள்ளன. இதனை தவிர்க்கமுடியுமா எனில் பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றினால் இந்த தொல்லையை தவிர்க்கலாம் http://ndncregistry.gov.in/ndncregistry/index.jsp என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று DND Registration Check என்ற இணைப்பை தெரிவுசெய்து சொடுக்கி நம்முடைய செல்லிடத்து பேசிஎண்ணை பதிவுசெய்துகொள்க
1. ஏர்டெல்:பின்னர் நம்முடைய செல்லிடத்து பேசியானது ஏர்டெல் ஆக இருந்தால் START DNDஎன 121 என்ற எண்ணிற்கு குறுஞ்செய்தியை அனுப்பிடுக
2.வோடாஃபோன்: நம்முடைய செல்லிடத்து பேசியானது வோடாஃபோனாக இருந்தால் ACT DND என 111 என்ற எண்ணிற்கு குறுஞ்செய்தியை அனுப்பிடுக
3. ரிலையன்ஸ்:நம்முடைய செல்லிடத்து பேசியானது ரிலையன்ஸ் ஆக இருந்தால் முதலில் http://www.reliancecommunications.co.in/Communications/Rm/rm_index.html
என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று DND பற்றிய விவரங்களை பதிவு செய்து கொண்டால் போதும்
4. ஐடியா :நம்முடைய செல்லிடத்து பேசியானது ஐடியாவாக இருந்தால் முதலில் 1909 என்ற எண்ணில் DND பற்றிய விவரங்களை பதிவு செய்து கொள்க அல்லது இதனை பதிவுசெய்வதற்கு முதலில் 'START DND' என்ற குறுஞ்செய்தியையும் அதன்பின்னர் 'STOP DND' என்ற குறுஞ்செய்தியையும் இதே எண்ணிற்கு அனுப்பினால் போதும்
5.டாடா இண்டிகாம்: நம்முடைய செல்லிடத்து பேசியானது டாடா இண்டிகாம் ஆக இருந்தால் http://www.tatatele.in/dnd/DNDAction. என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று DND பற்றிய விவரங்களை பதிவு செய்து கொண்டால் போதும்
6. டாடா டோகோமா :நம்முடைய செல்லிடத்து பேசியானது டாடா டோகோமாவாக இருந்தால் இதனை பதிவுசெய்வதற்கு முதலில் 'START DND' என்ற குறுஞ்செய்தியையும் அதன்பின்னர் 'STOP DND' என்ற குறுஞ்செய்தியையும் 1909 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பினால் போதும்
7பிஎஸ்என்எல் .நம்முடைய செல்லிடத்து பேசியானது பிஎஸ்என்எல் ஆக இருந்தால் http://pdnc.bsnl.co.in/ என்ற இணையதள்ததிற்கு சென்று பதிவுசெய்து கொள்க அல்லது கட்டணமல்லாத 1909 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு கூறப்படும் கட்டளைகளுக்கேற்ப பதிவுசெய்து கொள்க அல்லது இதனை பதிவுசெய்வதற்கு முதலில் 'START DND' என்ற குறுஞ்செய்தியையும் அதன்பின்னர் 'STOP DND' என்ற குறுஞ்செய்தியையும் 1909 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பினால் போதும்

பதிவுகளை உடனுக்குடன் மின்னஞ்சலில் பெற

கருத்துகள் இல்லை: