திங்கள், 22 ஏப்ரல், 2013

அடிப்படை நிருவாக விதிகள்


1பணியாளர்களின் தகுதியும் திறமைக்கு ஏற்ப துறைவாரியாக பணியை பகிர்ந்தளித்தல்.இதனால் ஒவ்வொருவருக்கும் அனைத்து பணிகளுக்காகவென பயிற்சியளிப்பதற்கு பதிலாக அவரவர்களின் சிறப்பு தகுதிக்கு ஏற்ப பணியை ஒதுக்கீடுசெய்திடும்போது பணியானது திறனுடன் செயற்படுத்தபட்டு நிறுவனத்தின் உற்பத்தி திறன் உயருகின்றது

2பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் தத்தமது கடமைஎன்ன பொறுப்பு என்னவென உணர்ந்து செயல்படுமாறு பொறுப்பை ஒப்படைப்பதால் பணியானது தொய்வின்றி தொடர்ந்து நடைபெறஏதுவாகின்றது

3பணியாளர்கள் நிறுவனத்தின் சட்ட விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு ஒழுங்கு கட்டுபாட்டுடன் நடந்துகொள்ளுமாறும் செயல்படுமாறும் பணியாளர்களை கட்டுபடுத்த வேண்டும்

4பணியாளர்களுக்கு இடப்படுகின்ற கட்டளையானது ஒரேமாதிரியாக இருக்கவேண்டும் அதாவது ஒவ்வொரு மேலாளரும் ஒவ்வொரு வகையான உத்திரவை பிறப்பித்தால் நிறுவனத்தின் செயல்நடை பெறாது குழப்பந்தான் மிஞ்சும்

5ஒருதுறைத்தலைவரின் அடுத்ததுறைக்கான பணியாளர்களுக்கு இடப்படுகின்ற கட்டளையானது தொடர்புடைய துறைத் தலைவர்களின் வாயிலாக அதாவது பணியாளர்களுக்கு இடப்படுகின்ற கட்டளையானது மேலிருந்து கீழாக வரவேண்டுமே தவிர குறுக்காக செயல் படுத்தக்கூடாது

6ஒட்டுமொத்த பணியாளர்களின் செயல் ஆனது தத்தமது தனிப்பட்ட நன்மையைவிட நிறுவனத்தின் நன்மையை மட்டும் நோக்கியவாறு இருக்கவேண்டும்

7பணியாளர்களுக்கு போதுமான சம்பளத்தொகை வழங்கபடவேண்டும் அப்போதுதான் அவர்களின் அடிப்படைத்தேவை நிறைவுபெறும் அதனால் பணியாளர்களும் மனம்நிறைவோடு தம்முடைய நிறுவனத்திற்காக பாடுபடுவார்கள் இதனால் தானாகவே அந்நிறுவனத்தின் உற்பத்தி திறன் உயரும்

8அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளில் சமமான வாய்ப்பினை யளித்து ஒவ்வொருவரும அந்நிறுவன்த்தின் வெற்றிக்கு தன்னால் முடிந்த செயலை செய்திட அனுமதிக்கவேண்டும்

9ஒரு நிறுவனத்தின் தலைமையிடும் கட்டளையை செயல்படுத்த வேண்டுமே யொழிய ஊழியர்கள் தானே நிறுவன முதலாளிஎன எண்ணி செயல்படக்கூடாது

10மிகச்சரியான நேரத்தில் தேவையான அனைத்துவளங்களும் பணியாளர்களிடம் வழங்கப்பட்டு நிறுவனத்தின் உற்பத்தி தடைபடாமல் செயல்பட உறுதுனையாக இருக்கவேணடும்

11மேலாளர் தம்கீழ் பணிபுரியும் பணியாளர்களை கௌரவமாகவும் சமமாகவும் நடத்திட வேணடும்

12நிறுவனத்தின் மேலாளர் ஆனவர் தம்முடைய நிறுவனத்தில் போதுமான பணியாளர்களும் வளங்களும் இருக்கின்றதா என்றும் பணியானது நிலையாக தொடர்ந்து செயல்படுமாறு அமைந்துள்ளதா வென்றும் அவ்வப்போது சரிபார்த்திடுக

13நன்கு திறமையுடன் பணிசெய்யும் பணியாளர்களை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு அவர்களின் பணியின் முன்னேற்றத்திற்கு ஏற்ப ஊக்கத்தொகை வழங்கிடவேண்டும் அதனால் மற்ற பணியாளர்களும் ஊக்கம் பெற்று திறனுடன் பணிபுரிவார்கள்

14 தன்கீழ்பணிபுரியும் பணியாளர்களை குழுவாக உத்வேகத்தோடு செயல்படுமாறு எப்போதும் அவர்களை உற்சாகத்துடன் இருக்குமாறு நடத்திடவேண்டும்

பதிவுகளை உடனுக்குடன் மின்னஞ்சலில் பெற

கருத்துகள் இல்லை: